Her ser du informasjon om eit møte i Valstyret.
 
Clear
   
 

Møte i Valstyret den 05.05.2021

Valstyret
05.05.2021   14:30 - 14:45
Utval:Valstyret
Dato:05.05.2021   14:30 - 14:45
Møtestad:Osterøy rådhus - heradsstyresalen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Valstyret - 05.05.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Valstyret - 05.05.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste Hoveddokument 407KB
  Brevdato: 28.04.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Bente Skjerping

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent.  Behandling

  Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste.

 • Godkjenning av møtebok Hoveddokument 418KB

  014/21 - 21/7949 - Godkjenning av møtebok

  Journaldato: 08.06.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 28.04.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Bente Skjerping

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå 24.03.2021 vert godkjent.  Behandling

  Det var ikkje merknader til møteprotokoll frå møte 24.03.2021

 • Stortings- og sametingsvalet 2021 - utlegging av manntal, tidlegrøysting, førehandsrøysting og heimerøysting Hoveddokument 607KB
  Brevdato: 17.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Løn, personal og organisasjon
  Sakshandsamar: Dagrun Revheim

  Dokumenter

   

  Vedtak

  «1. Ved valet 2021 vert manntalet lagt ut til offentleg ettersyn på desse stadene:

  Valestrand krins:

  Coop Extra Valestrandsfossen

  Hauge krins:

  Coop Extra Valestrandsfossen

  Extra Lonevåg

  Lonevåg krins:

  Extra Lonevåg

  Fotlandsvåg krins:

  Joker Fotlandsvåg

  Haus krins:

  Kiwi Haus

  Bruvik krins:

  Nærbutikken Bruvik

  Hovudmanntalet (heile kommunen):

  Osterøy rådhus, servicekontoret

  2. Førehandsrøystinga til stortings- og sametingsvalet vert halde i Osterøy rådhus, i vestibylen 2. etasje, måndag – torsdag kl. 08.00 – kl. 16.30. Fredag kl. 08.00 – kl. 15.00. Torsdag 09.09.21 vert opningstida utvida til kl. 19.00. I tillegg vert det halde ope for røysting laurdag 04.09.21, kl. 10.00 – kl. 15.00.

  3. Tidlegrøysting til valet, frå 01.07 – 09.08.21 vert halde i Osterøy rådhus, vestibylen i 2. etasje, innanfor ordinær opningstid.

  4. Det vert halde førehandsrøysting etter avtale på institusjonen Osterøytunet. I tillegg vert det halde førehandsrøysting ved omsorgs-/eldrebustadene på Valestrand, Lonevåg, Hosanger, Fotlandsvåg og Haus og på Osterøy vidaregåande skule.”  Behandling

  AVRØYSTING

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Val av røystestyre for perioden 2020 - 2023 Hoveddokument 624KB
  Brevdato: 04.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Bente Skjerping

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Valstyret har etter dette vald slike medlemmer og varamedlemmer til røystestyra:

  Bruvik krins:

  Medlemer:

  Ole Johan Faugstad, ny leiar, Asbjørg Ågotnes, nestleiar, Åse Hartveit Faugstad (ny), Solveig Loeshagen Bruvik (ny).

  Varamedlemer:

  Laila Fanebust Helle, Jorunn Hermansen

  Valestrand krins:

  Medlemer:

  Jarle Hanstveit, ny leiar, Sylvelin Bernes, ny nestleiar, May-Elin Haugland, Bente Elvik, Jens Brakvatne, Agnes Smolak (ny)

  Varamedlemer:

  Åse Olsnes (ny), Kristinn Jónatansson (ny), Beate Reigstad Hegg-Lunde (ny), Hein Rune Tøsse, Malin Høvik

  Lonevåg krins:

  Medlemer:

  Rune Solberg, leiar, Kari Brekke, nestleiar, Jorunn Jacobsen, Kristin Hanstvedt Bergan, Marit Hovden

  Varamedlemer:

  Irene Fanebust Eknes, Gerd Karin Njåstad, John Solberg

  Fotlandsvåg krins:

  Bente Gro Dammen, leiar, Kristin Ruud Myking, nestleiar, Egil Hjelmbrekke, Hildegunn Karlsen Grøtte, Kari Nordås

  Varamedlemer:

  Linda Bjørndal, Lars Magne Bysheim

  Hauge krins:

  Medlemer:

  Steinar Reigstad, leiar, Tone Daltveit Mosevoll, nestleiar, Roald Hauge, Randi Birkeland

  Varamedlemer:

  Arne Dag Kleiveland, Ingunn Marie Rød Vesterheim

  Haus krins:

  Medlemer:

  Astri Margrethe Ådland, leiar, Øystein Borge, nestleiar, Ottar Borge, Ragna Thunestvedt, Marit Velure Andersen

  Varamedlemer:

  Trond Loeshagen (ny), Ingvald Ådland, Knut Riple, Mariann Nessestrand Mjøs, Åge Nordås

  Rådmannen får fullmakt til å oppnemne valmedarbeidarar til krinsane til støtte for røystestyra.  Behandling

  I møtet vart det opplyst at Jørgen Håland ikkje ønskjer attval som varamedlem i Valestrand krins.

  -----------------

  Utvalsleiar gjorde slikt felles framlegg til val av medlemmer og varamedlemmer:

  Bruvik:
  Ole Johan Faugstad går inn som leiar

  Åse Hartveit Faugstad går inn som nytt medlem
  Solveig Loeshagen Bruvik går inn som nytt medlem
  Asbjørg Ågotnes går inn som nestleiar
  Resten vert attvald


  Valestrand krins:
  Agnes Smolak (Inn som fast medlem)
  Beate Reigstad Hegg-Lunde (Inn 3. som vara)
  Kristinn Jonatansson (Inn som 2. vara)
  Jarle Hanstveit (Leiar)
  Åse Olsnes (Ny 1. vara)
  Sylvelin Bernes (Nestleiar)
  Jørgen Håland går ut
  Resten får attval


  Haus:
  Trond Loeshagen (1. vara)

  AVRØYSTING

  Utvalsleiar sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Lars FjeldstadSenterpartietUtvalsleiarlars.fjeldstad@osteroy.kommune.no
Hjalti Heimir GislasonHøgreNestleiarhjalti.heimir@gmail.com
Rita Aud TveitenArbeidarpartietMedlemrita@ritatveiten.no
Ragnar TyssebotnFramstegspartietMedlemrag-tys@online.no
Turid Bjørndal NjåstadSenterpartietVaramedlemturidbn@gmail.com
Tone Mjelde (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemtone_mjelde_90@yahoo.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS